Bildet viser en kvinne holde foredrag om retningslinjer for etisk handel.

Vi er med i Iniativ for etisk handel (IEH)

Initiativ for etisk handel (IEH) er Norges største nettverk av bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter som jobber forpliktende og systematisk for å sikre bærekraftige leverandørkjeder, samt sørge for at internasjonal handel ivaretar menneske- og arbeidstakerrettigheter, bærekraftig utvikling og forsvarlig miljøhåndtering.

 

I dag deltar vi på grunnkurset «Hvorfor bærekraft i leverandørkjeden». I lys av internasjonale rammeverk og trender gir kurset en bredere forståelse for hvorfor arbeid med bærekraftige leverandørkjeder er viktig. Den påfølgende workshopen, Hvordan bærekraft i leverandørkjeden – metodikk, tar for seg implementeringen av bærekraftsarbeidet.

Vi regner med å være oppdatert i løpet av en spennende kursdag!