Reklamasjon

Reklamasjon

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget den, gi oss skriftlig melding (e-post eller brev) om at du vil påberope deg mangelen. Vi vil da gi deg informasjon om hva du skal gjøre videre. Reglene om reklamasjon finnes i Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven).

 

Retur av varer.
All retur skal forhåndsavtales. Varen må være i original stand og i original emballasje uten skader. Skyldes feilen oss skal leverandøren stå for returfrakt. Skyldes returen kjøpers feil, skal kjøper selv dekke returfrakt og det belastes returomkostninger på 20%. Retur av defekt produkt erstattes med nye produkter. Vi har ingen ansvar for forsinkelser som følge av streik, lockout, naturkatastrofer eller andre force majeure lignende forhold som ligger utenfor selgerens kontroll. Andre typer forsinkelser utenfor dette må meldes innen rimelig tid til oss.


Angrerett

I følge angrerettloven gjelder angrefristen fra den dagen kjøperen mottok varen og 14 dager fremover. Dersom du vil angre på kjøpet, returnerer du varen i samme stand som du mottok den og legger ved utfylt angrerettskjema (som lå vedlagt i forsendelsen), du vil da få tilbakeført det du har betalt. Kjøper betaler returporto. Se utfyllende informasjon på angrerettskjemaet.


Dersom kjøper ikke har mottatt angreskjema skriftlig på papir eller på annet varig medium (f.eks. e-post, CD eller DVD), utvides angrefristen til 3 måneder. Angreretten gjelder ved forbrukerkjøp, salg til foretak innbefattes ikke av forbrukerkjøpsloven.

Angrefrist gjelder ikke varer med trykk og eller spesialproduksjon. Det er ingen returrett på personaliserte varer.