Vi er Miljøfyrtårn-sertifisert

Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning driftet av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Stiftelsen jobber med å gjøre bærekraft konkret og lønnsomt. Det gjør den ved å stille krav til Miljøfyrtårn-bedrifter. 

For å bli Miljøfyrtårn-sertifisert, må vi oppfylle krav til avfallshåndtering, miljøkrav ved innkjøp og miljøfokus ved transport. Miljøfyrtårn er et viktig steg mot et mer miljøvennlig næringsliv og en bærekraftig verden. 

Miljøfyrtårn-bedrifter bidrar til at vi sammen kan nå FNs bærekraftsmål. Målene er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. 

Vi i Tekstilservice er glade og stolte over å kunne fortelle at vi er Miljøfyrtårn-sertifisert. Dette betyr mye for oss, og er et synlig bevis på at vi tar et aktivt miljøansvar og bidrar til grønn omstilling.